KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ IV. ULUSAL KONGRESİ
II. DUYURU

Merhaba,

Dijital teknoloji her geçen gün hızla gelişip hayatın her alanına girerken tıp bilimi ve sağlık hizmeti de doğrudan bundan etkileniyor. Bu teknolojik değişim ve gelişime bağlı olarak eski kayıt sistemleri de yerini elektronik kayıt sistemlerine bırakmakta.

Sağlık alanında elektronik kayıtların yararları herkes tarafından kabul edilirken yol açtığı kişisel ve toplumsal olumsuzluklar da bir o kadar mutlaka çözülmesi gereken, giderek büyüyen bir sorun yumağı olarak ortada durmaktadır.

Ulusal ve uluslararası sermaye sağlıkta dijital teknolojiyi kullanarak egemenliğini hızla artırırken ülke yönetimleri ve toplumun tüm kesimlerinde duyarlılık, farkındalık ne yazık ki oldukça az ve yavaş gelişiyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu 2016 yılında yayımlanmasına rağmen sağlık alanında kişisel verilere yönelik diğer düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Aksine bu veriler çoğu kez yasalara ve genel kurallara dahi uyulmaksızın başta kamu olmak üzere toplanarak işlenmektedir.

Bilinmelidir ki artık sağlık sermayesi açısından kişisel sağlık verileri temel önemdedir. Başta genetik veriler (biyokapital)  olmak üzere kişisel sağlık verileri temelinde "sağlık veri sektörü"  oluşmuştur.  Öyle ki sektörde uluslararası alanda çok ciddi rekabet ve çıkar savaşları yaşanmaktadır.

Kişisel sağlık verileri kamu ya da özel sağlık hizmet sektörü tarafından gerçek sahiplerinden toplum sağlığını iyileştirmek adına alınırken bu veriler esas olarak ulusal ve uluslararası sermayesi tarafından meta ve sermaye olarak kullanılmakta ve kendi kar amaçlı ticari politikalarını oluşturmaktadırlar.

Toplanan verilerin uzun süredir işlenmesine rağmen henüz toplumların özellikle de daha fazla sağlık hizmetine ihtiyacı olan kesimlerin lehine bir gelişme ise yaşanmamaktadır. Aksine yoksul kesimlerin sağlık hizmetine ulaşması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu olarak daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi 4. Ulusal Kongremizde de kişisel sağlık verilerinin önemi konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmeyi, farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı, çözüme yönelik öneriler geliştirmeyi amaçladık. Kongrede kişisel sağlık verileri hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecektir.

Kongremize katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu