Merhaba,

Dijital teknolojinin yaşamın her alanına yayıldığı ve kaçınılmaz bir durum aldığı günümüzde sağlık alanında dijitalleşmenin, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesiyle aynı dönemde gerçekleşmesi kuşkusuz bir rastlantı değil. Tıp biliminin ve anayasal bir hak olan sağlık hizmetinin giderek dünya sermayesi tarafından kâr sektörüne dönüştürülmesi ve her türlü ayrıntının dijitalize denetiminin yapılabilmesi, kişisel sağlık verilerini de doğrudan alınıp, satılabilir, üzerinden kâr elde edilebilir meta haline getirmiştir. Bu ortamda, özel yaşamın bir parçası olarak kişisel sağlık verilerinin gizliliğinin korunması her zamankinden daha önemli ve çok boyutlu hale gelmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilere yönelik genelde belirleyici hükümler içerse de konu kişisel sağlık verileri olduğunda; Kanunun varlığı, evrensel etik ilkelere, bilimsel gerçeklere ve uluslararası hukuk kurallarına uygun biçimde korumacı düşünme ve davranma yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmıyor.  

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu olarak; kişisel sağlık verilerinin insan sağlığı ile ilgili tüm alanlarında özel olarak en ince ayrıntılarına kadar tartışılması ve değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz iki ulusal kongre, birçok çalıştay ve son olarak “Kişisel Sağlık Verileri – Genetik Sempozyumu”nda da kişisel sağlık verilerine en doğru yaklaşımın ne olması gerektiği sorusunun yanıtını aradık.

Kişisel sağlık verilerinin önemi konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek için “Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi”ni düzenlenmekteyiz.

Kişi ve toplum hakları bakımından önemli olduğunu düşündüğümüz kişisel sağlık verileri bu kongrede de hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecektir.

Kongremize katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu